closeStäng

Hotel Restaurant

We’re reinventing ourselves to provide you with the full Royal Park experience
Want in? – Please send your inquiry to

info@royalparksthlm.com

Facebook Instagram LinkedIn Media

Grön jul på Royal Park med växtbaserat julbord

Royal Park STHLM växtlabbs verkstad dukar nu upp ett unikt femrätters växtbaserat julbord som serveras vid sittande bord med teman från den nordiska naturen där dashi, glödhoppa, skogen, julen och snön vackert kontextualiseras.

Pressrelease

@royalparkstockholm