closeStäng

Hotel Restaurant

We’re reinventing ourselves to provide you with the full Royal Park experience
Want in? – Please send your inquiry to

info@royalparksthlm.com

Facebook Instagram LinkedIn Media

Royal Park Studios inviger unik studio för livestreaming och produktion

Royal Park inviger nu en av Sveriges mest avancerade studios för att producera och livestreama digitala möten, event, utbildningar, inspelningar, produktlanseringar, paneldebatter, bolagsstämmor och mycket annat genom ett samarbete med Edge Design & Technology som är specialiserade på digitala lösningar.

Pressrelease

@royalparkstockholm